Takoradi Polytechnic admits over 2000 new students

Wednesday 25th November , 2015 7:44 am